Nowa publikacja „Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej”

Zapraszamy do nabycia nowej książki wydawnictwa PTH Oddział w Łomży i ŁTN im. Wagów pt. „Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej. Skauci i harcerze w walce o niepodległą Polskę w latach 1913-1920”, autorstwa Czesława Rybickiego. Publikacja dostępna w cenie 30 zł…. Czytaj więcej…Nowa publikacja „Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej”

Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek) – Małgorzata K. Frąckiewicz

  Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek) to obecne jedyne, tak obszerne, drukowane opracowanie zaświadczające wielowiekową historię niemal 600-letniego miasta Łomży, w perspektywie antroponimii. Zawiera ono materiał onomastyczny liczący około 4 tys. nazwisk i identyfikuje ponad 9 tys. ich nosicieli, łomżan,… Czytaj więcej…Słownik nazwisk łomżan (XV-XIX wiek) – Małgorzata K. Frąckiewicz

Polszczyzna Mazowsza i Podlasia t. XXI – red. H. Sędziak, D. Czyż

Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Łomży w 600-lecie miasta zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 27 i 28 lipca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Konferencja była pomyślana jako pożegnanie… Czytaj więcej…Polszczyzna Mazowsza i Podlasia t. XXI – red. H. Sędziak, D. Czyż

Kroniczka kuleskiego plebana. Historia parafii w Kuleszach Kościelnych – ks. Stanisław L. Jamiołkowski (pod red. Małgorzaty K. Frąckiewicz)

„Kroniczka kuleskiego plebana” autorstwa ks. Stanisława L. Jamiołkowskiego jest pozycją wyjątkową. Wydaną blisko 140 lat po jej napisaniu oraz będącą swoistą monografią parafii św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. Stanowi dzieło ze wszech miar wartościowe, przedstawiające historię miejsc, ludzi, języka… Czytaj więcej…Kroniczka kuleskiego plebana. Historia parafii w Kuleszach Kościelnych – ks. Stanisław L. Jamiołkowski (pod red. Małgorzaty K. Frąckiewicz)

Archiwa w nauce, Nauka w archiwach – red. D. K. Rembiszewska, K. K. Szamryk

Archiwa w nauce, Nauka w archiwach to piąty tom z serii Archiwalia a badania regionalne. Zawiera on teksty dające różnorodne spojrzenie na materiały archiwalne w kontekście przydatności do badań naukowych (m.in. związanych z badaniem cenzury w PRL) w wielu dyscyplinach wiedzy. Znalazły… Czytaj więcej…Archiwa w nauce, Nauka w archiwach – red. D. K. Rembiszewska, K. K. Szamryk

Pamiętnik drozdowiaka. Pamięć o zwykłych-niezwykłych bohaterach. – red. Małgorzata K. Frąckiewicz, Monika Smakowska

Zawarte w Pamiętniku drozdowiaka wspomnienia przepisano z maszynopisu otrzymanego z Centrum Dokumentacji, który został sporządzony na podstawie rękopisu przekazanego do Archiwum Wschodniego przez jego autora, Aleksandra Pieńkowskiego urodzonego pod koniec XIX wieku w Drozdowie, w gminie Piątnica. Bardzo istotnym elementem fabuły Pamiętnika są fakty… Czytaj więcej…Pamiętnik drozdowiaka. Pamięć o zwykłych-niezwykłych bohaterach. – red. Małgorzata K. Frąckiewicz, Monika Smakowska