Towarzystwa Naukowe

Toruńskie Towarzystwo Naukowe

Warszawskie Towarzystwo Naukowe

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

Towarzystwo Naukowe Płockie

Towarzystwo Naukowe Krakowskie

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe

Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae w Ciechanowcu