Zmarł wybitny historyk – ks. prof. Witold Jemielity

Ks. Prof. Witold Jemielity został uhonorowany godnościami kościelnymi kapłana Jego Świątobliwości i kanonika Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej. Ceniony historyk i wykładowca, wieloletni Archiwariusz Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Stopień doktora nauk teologicznych w dziedzinie historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1963… Czytaj więcej…Zmarł wybitny historyk – ks. prof. Witold Jemielity

Wyprawy botaniczne ścieżkami Jakuba Wagi – w kolorach jesieni. Trwa realizacja projektu (U)WAGI

Dzisiaj została zorganizowana wyprawa botaniczna, na którą wyruszyła grupa plastyczna z GOK-u w Grabowie. Świetna organizacja wędrówek śladami Jakuba I. Wagi pod okiem kompetentnych przewodników, którzy doceniając możliwości, jakie stwarza projekt”, angażują się w niego całym sercem”, daje wielką satysfakcję ze współpracy integrującej aktywne popularyzatorsko środowiska ziemi… Czytaj więcej…Wyprawy botaniczne ścieżkami Jakuba Wagi – w kolorach jesieni. Trwa realizacja projektu (U)WAGI