Władze

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 17 czerwca 2017 roku

Zarząd

prezes – prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski
wiceprezes – dr Małgorzata K. Frąckiewicz
wiceprezes – ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda
skarbnik – Sławomir Zgrzywa
sekretarz – dr Jarosław Poteraj
członek – mgr Stanisław Grodzki
członek – mgr Dorota Socik
członek – dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
członek – dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP

Komisja Rewizyjna

przewodniczący – mgr Stefan Sutyniec
wiceprzewodniczący – dr Ewa Chludzińska
sekretarz – mgr Monika Smakowska
członek –  Bogdan Laskowski
członek – mgr Marcin Rydzewski

Sąd Koleżeński

przewodnicząca – mgr Gabriela Szczęsna
członek – mgr Marta Chojnowska
członek – dr Antoni Chojnowski
członek – dr Mirosław Jankowiak