Władze

Władze Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 25 września 2021 roku na kadencję 2021-2025

Zarząd

prezes – prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski
wiceprezes – dr Małgorzata K. Frąckiewicz
wiceprezes – ks. prof. dr hab. Andrzej J. Najda
skarbnik – Sławomir Zgrzywa
sekretarz – dr Jarosław Poteraj
członek – dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA w Łomży
członek – dr Agnieszka B. Muzyk
członek – dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP w Łomży
członek – dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP w Łomży

Komisja Rewizyjna

–  mgr Jakub Dobrzyński
– Mariusz Gulanowski
– mgr Ewa Kamińska
– mgr Monika Smakowska
– mgr Anna Zarzecka

Sąd Koleżeński

– mgr Gabriela Szczęsna
– mgr Maciej Borysewicz
– mgr Daria Deptuła
– ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
– dr Jolanta Sawicka-Jurek