Władze

Władze Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 25 września 2021 roku na kadencję 2021-2025

Zarząd

prezes – prof. dr hab. Henryk J. Wnorowski (UwB)
wiceprezes – dr Małgorzata K. Frąckiewicz (ANS w Łomży)
skarbnik – Sławomir Zgrzywa
sekretarz – dr Jarosław Poteraj (ANS w Łomży)
członek – dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA w Łomży
członek – dr Agnieszka B. Muzyk (ANS w Łomży)
członek – dr hab. Dariusz Surowik, prof. ANS w Łomży
członek – dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. ANS w Łomży

Komisja Rewizyjna

–  mgr Jakub Dobrzyński
– Mariusz Gulanowski
– mgr Ewa Kamińska
– mgr Monika Smakowska
– mgr Anna Zarzecka

Sąd Koleżeński

– mgr Gabriela Szczęsna
– mgr Maciej Borysewicz
– mgr Daria Deptuła
– ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW)
– dr Jolanta Sawicka-Jurek