Władze

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 17 czerwca 2017 roku

Zarząd

prezes – prof. dr hab. Henryk Wnorowski
wiceprezes – dr Małgorzata K. Frąckiewicz
wiceprezes – ks. dr hab. Andrzej J. Najda, prof. UKSW
skarbnik – Sławomir Zgrzywa
sekretarz – dr Jarosław Poteraj
członek – mgr Stanisław Grodzki
członek – mgr Dorota Socik
członek – dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
członek – dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP

Komisja Rewizyjna

przewodniczący – mgr Stefan Sutyniec
sekretarz – mgr Monika Smakowska
członek – dr Ewa Chludzińska
członek – mgr inż. Bogdan Laskowski
członek – mgr Marcin Rydzewski

Sąd Koleżeński

przewodnicząca – mgr Gabriela Szczęsna
członek – mgr Marta Chojnowska
członek – dr Antoni Chojnowski
członek – mgr Janusz Gwardiak
członek – dr Mirosław Jankowiak