Konferencja naukowa „Wielokulturowy wymiar tożsamości mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej w materialnych śladach historii (wiek XIX)” 15.11.2019 r.

15 listopada w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży odbyła się konferencja naukowa pt. „Wielokulturowy wymiar tożsamości mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej w materialnych śladach historii (wiek XIX)”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży przy współudziale Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im…. Czytaj więcej…Konferencja naukowa „Wielokulturowy wymiar tożsamości mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej w materialnych śladach historii (wiek XIX)” 15.11.2019 r.

Gawęda historyczna z prof. Andrzejem Sikorskim 26.10.2019 r.

26 października br. w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyła się „Gawęda historyczna” z prof. Andrzejem Sikorskim. Prelegent opowiedział o rękopiśmiennych kolekcjach archiwalnych dotyczących dziejów szlachty. Poruszył m.in. kwestie związane ze zbiorami I. Kapicy Milewskiego oraz W. Dworzaczka. Szczegółowo i krytycznie… Czytaj więcej…Gawęda historyczna z prof. Andrzejem Sikorskim 26.10.2019 r.

Warsztaty genealogiczne w Białymstoku 22.10.2019 r.

W okresie od 15 października do 10 grudnia 2019 r. przedstawiciele Laboratorium Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Łomżyńskiej prowadzą w podwojach profesjonalnie zorganizowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku warsztaty genealogiczne dla mieszkańców tego miasta. W spotkaniach bierze udział siedemnastoosobowa grupa,… Czytaj więcej…Warsztaty genealogiczne w Białymstoku 22.10.2019 r.

Konsultacje genealogiczne 22.10.2019 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów prowadzi w ramach realizowanych projektów badanie źródeł łomżyńskich i udostępniania je zainteresowanym, którzy np. poszukują swoich łomżyńskich korzeni. Nawiązują z Towarzystwem kontakty osoby z całego świata. Służą im pomocą wolontariusze-historycy, którzy wyszukują konkretne dokumenty i posyłają je zainteresowanym. Niekiedy… Czytaj więcej…Konsultacje genealogiczne 22.10.2019 r.