Fotorelacja z warsztatów onomastyczno-genealogicznych w Wiejskim Domie Kultury w Łapach Szołajdach

    Warsztaty odbyły się w ramach projektu pt. “W 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Wiśniewskiego – historyka, badacza dziejów osadnictwa”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie… Czytaj więcej…Fotorelacja z warsztatów onomastyczno-genealogicznych w Wiejskim Domie Kultury w Łapach Szołajdach

Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia

Zespół badawczy ukonstytuowany przy ŁTN im. Wagów,realizujący ministerialny projekt „Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia” systematycznie gromadzi materiał źródłowy do badań genealogicznych i kulturowych mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego. Nasza baza zawiera m.in. kilkadziesiąt tysięcy nazwisk, opisy… Czytaj więcej…Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia

Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia – Projekt finansowany w ramach programu Dialog przez MNiSW

Celem ogólnym projektu jest stworzenie podstaw do funkcjonowania i zapoczątkowania  działalności „Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym pogranicza mazowiecko-podlaskiego”, które będzie zajmowało się badaniami genealogicznymi, historycznymi, językowymi i społecznymi dawnego i współczesnego krajobrazu kulturowego, zwłaszcza, terenu historycznej ziemi łomżyńskiej. Wyniki tych… Czytaj więcej…Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia – Projekt finansowany w ramach programu Dialog przez MNiSW

Wręczenie nagród ŁTN im. Wagów w Łomży w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych

W dniu 20 stycznia przedstawiciele jury (dr Małgorzata Frąckiewicz i mgr Kamil M. Leszczyński – dyrektor biura ŁTN im. Wagów) wraz z posłem Lechem A. Kołakowskim (fundatorem dwóch nagród) odwiedzili Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych w celu wręczenia nagród za… Czytaj więcej…Wręczenie nagród ŁTN im. Wagów w Łomży w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych

Skąd nasz ród… ? Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów

19 maja 2016 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało warsztaty dla uczniów gimnazjów z Zambrowa, Kołaków Kościelnych oraz Szumowa, pt. „Skąd nasz ród…”? Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów. Celem projektu było pobudzenie w… Czytaj więcej…Skąd nasz ród… ? Warsztaty genealogiczne dla uczniów gimnazjów