Pamiętnik drozdowiaka. Pamięć o zwykłych-niezwykłych bohaterach. – red. Małgorzata K. Frąckiewicz, Monika Smakowska

Zawarte w Pamiętniku drozdowiaka wspomnienia przepisano z maszynopisu otrzymanego z Centrum Dokumentacji, który został sporządzony na podstawie rękopisu przekazanego do Archiwum Wschodniego przez jego autora, Aleksandra Pieńkowskiego urodzonego pod koniec XIX wieku w Drozdowie, w gminie Piątnica. Bardzo istotnym elementem fabuły Pamiętnika są fakty… Czytaj więcej…Pamiętnik drozdowiaka. Pamięć o zwykłych-niezwykłych bohaterach. – red. Małgorzata K. Frąckiewicz, Monika Smakowska

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo red. Dorota Krystyna Rembiszewska

Tom jest zbiorem artykułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny. Prezentują one najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie prac nad słownictwem gwarowym. Przedstawiono m.in…. Czytaj więcej…Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo red. Dorota Krystyna Rembiszewska

Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych – D. Rembiszewska, J. Łupiński

Kolejna – czwarta – publikacja z serii Archiwalia a badania regionalne poświęcona jest powstaniu styczniowemu 1863 r. na północnym wschodzie Polski. Zamieszczone artykuły, oparte na wnikliwych kwerendach archiwalnych, omawiają nie tylko sam przebieg walk, udział poszczególnych oddziałów, osób i grup… Czytaj więcej…Powstanie styczniowe na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu w dokumentach archiwalnych – D. Rembiszewska, J. Łupiński

Studia Gwaroznawcze. Z zagadnień leksyki i słowotwórstwa. tom II. B. Falińska, H. Karaś

Drugi tom serii Studia Gwaroznawcze jest efektem prowadzonych badań regionalnych nad polszczyzną Podlasia i Mazowsza północno-wschodniego (rozumianego szerzej – wraz z Suwalszczyzną i Sejneńszczyzną) i terenach sąsiednich. Zawiera 12 artykułów dotyczących leksyki gwarowej i regionalnej, m.in. Stanisław Cygan, Materiały kwestionariuszowe… Czytaj więcej…Studia Gwaroznawcze. Z zagadnień leksyki i słowotwórstwa. tom II. B. Falińska, H. Karaś

Życie codzienne pod okupacją sowiecko-niemiecką wg Dziennika ks. Mariana Lisa – proboszcza parafii Lubotyń – Ks. Józef Łupiński

WSTĘP Coraz częściej wydawane są wspomnienia i pamiętniki z okresu II wojny światowej – okupacji sowieckiej i niemieckiej na ziemiach polskich. Ze zrozumiałych względów szczególne zainteresowanie budzi okres okupacji sowieckiej 1939–41, o którym najmniej posiadamy informacji. Dopiero w ostatnich latach… Czytaj więcej…Życie codzienne pod okupacją sowiecko-niemiecką wg Dziennika ks. Mariana Lisa – proboszcza parafii Lubotyń – Ks. Józef Łupiński

Publikacja pt. „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych”

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów prezentuje, jako wydawnictwo, najnowszą publikację pt. „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych”. Książkę można nabyć bezpośrednio w siedzibie towarzystwa przy ul. Długiej 13 w Łomży, bądź drogą pocztową po wcześniejszym ustaleniu szczegółów… Czytaj więcej…Publikacja pt. „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych”

Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju. – Marcin K. Schirmer

WSTĘP W książce Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju przedstawiono dwadzieścia siedem biogramów zasłużonych postaci wywodzących się z ziemiaństwa łomżyńskiego, żyjących i działających w tym okresie. Każdą osobę zaprezentowano w postaci rozbudowanej… Czytaj więcej…Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju. – Marcin K. Schirmer

Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej

Wstęp Jubileusz 35-lecia działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów uczczono w  2010 r. pomysłem wydania publikacji poświęconej wybitnym archiwistom łomżyńskim. Z Łomżą związany był jeden z najsłynniejszych archiwistów polskich – Piotr Bańkowski. Jego działalność w  Komisji Rewindykacyjnej, po I  wojnie światowej profitowała… Czytaj więcej…Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej

Nowa publikacja – ARCHIWALIA A BADANIA REGIONALNE Tom II, pt. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie

Zarzad Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zaprasza na promocję książki w dniu 28 czerwca 2014r. o godz. 17.00 do siedziby przy ul. Długiej 13. Spotkaniu przewodniczy dr hab.prof IS PAN Dorota K. Rembiszewska. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ W  ARCHIWACH POLSKI I  NA… Czytaj więcej…Nowa publikacja – ARCHIWALIA A BADANIA REGIONALNE Tom II, pt. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie