Centrum Popularyzacji Wiedzy

centrumCentrum Popularyzacji Wiedzy ŁTN ma na celu skonsolidowanie łomżyńskiego środowiska naukowego (w dalszej perspektywie także naukowców wywodzących się z Łomży), miłośników regionu i wszystkich osób zainteresowanych regionem północno-wschodniej Polski. Chcemy zaprosić do aktywnego uczestnictwa łomżyńskie uczelnie, stowarzyszenia historyczne, regionalne, lokalne (m.in. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej), portale historyczne, Wspólnotę Polską. Pragniemy zatem nawiązać współpracę ze wszystkimi (nie tylko związanymi z Łomżą), którzy mogą wnieść wiele ciekawych propozycji i włączyć się do realizacji już zaproponowanych zadań. Liczymy także na zainteresowanie władz samorządowych, instytucji kultury.

Proponujemy spotkania popularyzujące wiedzę w różnej formie

  • wykłady,
  • warsztaty naukowe,
  • warsztaty familijne,
  • konkursy dla dzieci i młodzieży,
  • konferencje popularnonaukowe,
  • blogi.

Spotkania te zawierałyby się w kilku blokach tematycznych, m.in:

  • kulturowego i językowego dziedzictwa regionalnego,
  • historyczny,
  • ekonomiczny,
  • archiwistyczny.

Lista propozycji jest otwarta. Czekamy na propozycje współpracy.
E-mail: wagowie@ltn.lomza.pl