Księga pamięci gminy żydowskiej w Jedwabnem

85,00 

Opis

Z recenzji wydawniczych:

„(…) Recenzowane przedsięwzięcie wydawnicze nie jest jednak wyłącznie miłą nostalgiczną podróżą, jaką na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać – ani dla czytelnika, ani dla redakcji. Yizkory czytane bez wiedzy o okolicznościach ich powstania i bez rozumienia ich konwencji, mogą niekiedy okazać się dla czytelnika polskiego zaskoczeniem, rozczarowaniem, nawet szokiem. Są to bowiem przede wszystkim specyficzne teksty źródłowe. Oddają swoistą, niejednokrotnie zróżnicowaną wewnętrznie, kulturę pamięci emigranckich społeczności Żydów aszenkazyjskich. I jeszcze zawężając: spośród tej społeczności kulturę pamięci jej najbardziej zachowawczych i religijnych kręgów. Tworzenie księgi po Zagładzie, było dla nich ostatnim aktem symbolicznego powrotu do ziemi ojczystej, do rodzinnych domów i grobów przodków. Biorąc już tylko pod uwagę te okoliczności można domyślać się formy i treści tak powstałych wspomnień, relacji i świadectw. Dlatego tak ważna w edycji polskojęzycznej ksiąg pamięci jest rola redaktorów naukowych.

Szósty tom „Pinkasów przedniemeńskich” to księga wyjątkowa, bo wracająca do miejscowości, której nazwa zapisała się po wielokroć w pamięci kilku pokoleń: ocalałych z Holocaustu polskich żydów i polskich katolików, mieszkańców regionu oraz ich potomków, tych którzy na przełomie XX i XXI wieku byli świadkami lub brali udział, choćby symboliczny, w „debacie wokół Jedwabnego”. Jej kręgi rozeszły się daleko poza region i kraj. Księga pamięci Jedwabnego jest wśród innych pinkasów tym bardziej księgą szczególną, bo oddaną przez jej twórców-incjatorów, rabina Jehudę A. Baker i rabina Jaakowa E. Bakera w hołdzie „męczennikom”. Takie jest też do niej – wysoce religijne, wprowadzenie autorstwa tego ostatniego, taka też próba wyjaśnienia tego, co się stało w Jedwabnem w lipcu 1941 r. (…)”

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ

 

„(…) Należy jednak zaznaczyć, że pod względem językowym i stylistycznym tekst księgi pamięci nie budzi żadnych zastrzeżeń. Tom został przygotowany wzorowo także pod kątem edytorskim. Księga pamięci gminy Jedwabne to ważne wydarzenie edytorskie i naukowe i liczę, że znajdzie wielu odbiorców wśród badaczy i amatorów historii, nie tylko naszego regionu. Należy wyrazić nadzieję, że proces wydawania kolejnych pinkasów będzie kontynuowany, gdyż pamięć o społeczności żydowskiej wschodnich kresów Rzeczypospolitej ubogaca naszą pamięć historyczną, a tragiczne doświadczenia z okresu wojny są ważną częścią naszej drogi do dojrzałości”.

dr hab. Tomasz Mojsik, prof. UwB

Dodatkowe informacje

Waga 0,952 kg
Ilość stron

246