Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów – fotorelacja z dnia 30 maja 2023 r.