Spotkanie grupy genealogicznej „Skąd nasz ród” 14.04.2021 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród”. Prelekcję poświęconą fotografii przedstawi pani Edyta Matela. Zapraszamy. https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A88e34983084f4bc7ba379a284d3e27df%40thread.tacv2%2F1610568203133%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522b22e19d5-0f02-4df9-b805-dc1e970aa988%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522d1d7b888-a18b-426a-8de7-d9316959ba5c%2522%257D%26fbclid%3DIwAR025HzNlhKR5MoYCUyKJ27c-s_nqAnkQ_ZRlcAWczAUdwlC2Q5wVixKmhQ%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=266cb76a-17a2-4c2d-9f7a-564ea04aea9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true