Gawęda historyczna z prof. Andrzejem Sikorskim 26.10.2019 r.

26 października br. w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyła się “Gawęda historyczna” z prof. Andrzejem Sikorskim. Prelegent opowiedział o rękopiśmiennych kolekcjach archiwalnych dotyczących dziejów szlachty. Poruszył m.in. kwestie związane ze zbiorami I. Kapicy Milewskiego oraz W. Dworzaczka. Szczegółowo i krytycznie omówił wartość zachowanych zbiorów, podkreślając również ich unikatowość.

Gawędy z pewnością zaciekawią pasjonatów historii i osoby zainteresowane materiałami źródłowymi – serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.