Rada naukowa

Przewodniczący/ Chairman: Henryk Wnorowski (Polska)
Członkowie/Members:
Henryk Samsonowicz (Polska)
Witold Jemielity (Polska)
Adam Dobroński (Polska)
Halina Karaś (Polska)
Mirosław Kleczkowski (Polska)
Robert Charmas (Polska)
Agimantas Katilius (Litwa)
Giancarlo Belluzzi (Włochy)
Kamil Kardis (Słowacja)
Kiejstutis Żemajtis (Litwa)
Siarhei Pivavarczyk (Białoruś)