Lista recenzentów

Iwona Arabas
Daniel Boćkowski
Andrzej Grzywacz
Małgorzata Halicka
Natalia Hobzey (Ukraina)
Irena Jaros
Maria Kałamajska – Saeed
Elżbieta Kowalczyk – Heyman
Hanna Krajewska
Aleksander Krawcewicz (Białoruś)
Elwira J. Kryńska

Marta Kurkowska-Budzan

Irena Maryniakowa
Maria Cristina Ossiprandi (Włochy)
Artur Pasko
Maciej Perkowski
Janusz Siatkowski
Jarosław Wołkonowski (Litwa)
Teresa Zaniewska
Jan Żaryn