Biblioteka ŁTN

Biblioteka Naukowa Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów


Biblioteka i czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Księgozbiór biblioteki naukowej ŁTN im. Wagów liczy ponad 19 000 woluminów, w tym 2017 to księgozbiór ofiarowany Towarzystwu na mocy testamentu przez prof. Piotra Bańkowskiego, wieloletniego redaktora czasopisma „Archeion”. Razem z księgozbiorem otrzymaliśmy w darze cenną kolekcję porcelany, obrazów i mebli. Całość, zgodnie z wolą ofiarodawcy, zgromadzona jest w jednym pomieszczeniu, odpowiednio zabezpieczona i stanowi nie tylko wizytówkę Towarzystwa, ale i Łomży. Jest to jedyna tego rodzaju kolekcja, którą w czerwcu 1993 r. wpisano do rejestru zabytków województwa łomżyńskiego.

Z księgozbioru mogą korzystać czytelnicy w czytelni, w obecności bibliotekarza, ponieważ są to w przeważającej części starodruki i książki XIX-wieczne. Z kolekcji wypożyczane są eksponaty książki i pergaminy) na zewnątrz z przeznaczeniem na wystawy czasowe. Sala wystawowa jest udostępniana zwiedzającym, np. podczas Nocy Muzeów.

Biblioteka i czytelnia mieszczą się w czterech pomieszczeniach o pow. 120 m2 w XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Długiej 13. W zbiorach Towarzystwa 30{524f93d2654f74dba4edb8ec987cee95582e39b966562a1bbcb403c9ab215cdf} stanowią starodruki oraz wydawnictwa z XIX i początku XX wieku. Bogaty jest również zbiór wydawnictw encyklopedyczno-słownikowych od XIX w. po współczesne. Około 25{524f93d2654f74dba4edb8ec987cee95582e39b966562a1bbcb403c9ab215cdf} księgozbioru to książki i czasopisma zawierające informacje na temat ziemi łomżyńskiej i Kurpi. Jest to najbogatszy tego typu księgozbiór na terenie województwa podlaskiego.

Do niedawna gromadzone były głównie regionalne wydawnictwa i encyklopedyczno-słownikowe oraz piśmiennictwo z zakresu nauk humanistycznych. Obecnie, w związku z rosnącym zainteresowaniem ochroną przyrody, ekologią, nauką języków obcych, literaturą obcojęzyczną, zarządzaniem i marketingiem gromadzone są publikacje w tym zakresie. Od 2000 r. tworzony jest dział europejski, obecnie liczący ponad 300 pozycji, z zakresu nauk polityczno-społecznych, gospodarki rolnej, przemysłowej, ochrony środowiska, szkolnictwa i oświaty, historii, prawa, ekonomii, zabytków i architektury. Na bieżąco są prenumerowane czasopisma naukowe i popularyzujące naukę.

Tworzona jest własna baza elektroniczna księgozbioru z wykorzystaniem programu bibliotecznego MAK USMARC, co pozwoliło w drugim półroczu 2014 r. na przystąpienie do Katalogu Centralnego Bibliotek MAK+. W tym celu zakupiono serwer oraz komputer (z dotacji MNiSW). Przekazano do bazy MAK+ 11 817 tytułów, ponad 80{524f93d2654f74dba4edb8ec987cee95582e39b966562a1bbcb403c9ab215cdf} opisów zostało przyjętych przez system, pozostałe są w uzupełnianiu. Przekazane tytuły są widoczne online w multiprzeglądarce KARO i FIDKAR oraz na stronie domowej ŁTN www.ltn.lomza.pl. Tworzenie własnej bazy elektronicznej księgozbioru usprawniło organizację biblioteki, a przystąpienie do KCB MAK+ wpłynęło na szerokie upowszechnienie księgozbioru czytelnikom w kraju i za granicą.
W 2015 r., dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa 700/P-DUN/2015) mogło być kontynuowane tworzenie własnej bazy danych księgozbioru na podstawie programów bibliotecznych ( MAK USMARC i MAK+). Z kolekcji prof. Piotra Bańkowskiego dokonano retrokonwersji 500 opisów bibliograficznych książek i czasopism z katalogu kartkowego do elektronicznego.
Biblioteka Towarzystwa udostępnia zbiory osobom studiującym, prowadzącym badania, piszącym monograficzne prace regionalne, pragnącym poznać historię regionu i genealogię swoich rodzin.