Adres redakcji

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
18-400 Łomża, ul. Długa 13
Tel.: 86 216 32 56,
e-mail: wagowie@ltn.lomza.pl
www.ltn.lomza.pl
NIP: 718-11-57-759
KRS: 0000032787
Konto bankowe:33 2030 0045 1110 0000 0297 8090