Nowa publikacja PTH Oddział w Łomży oraz ŁTN im. Wagów

Janusz Gwardiak, Więziennictwo w Guberni Łomżyńskiej (1866-1915),  Łomża 2020 „Wbrew wszelkim wyobrażeniom i regulaminom wśród więźniów, zdawałoby się pozbawionych wszelkiego prywatnego mienia, nieustannie kwitł handel. Było to tolerowane przez nadzór, bo nie mogło być niezauważone nawet przez więźnia stawiającego pierwsze… Czytaj więcej…Nowa publikacja PTH Oddział w Łomży oraz ŁTN im. Wagów