27. rocznica śmierci Heleny Czernek

Dzisiaj, 19 marca br. obchodzimy 27. rocznicę śmierci Heleny Czernek, inicjatorki założenia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Z tej okazji członkowie Towarzystwa złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tę wybitną postać.

Helena Czernek (z domu Szostakiewicz), przyszła na świat 30 marca 1907 r. w Zambrowie. Od początku swojej działalności zawodowej nauczyciela (w latach 20-tych), angażowała się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. W czasie II Wojny Światowej organizowała tajne nauczanie, najpierw na Lubelszczyźnie, a pod koniec wojny już w rodzinnym mieście inicjowała na nowo działalność lokalnych szkół. Od 1 września 1951 r. aż do przejścia na emeryturę 30 września 1972 kierowała Biblioteką Publiczną w Łomży. Bilans jej kierownictwa zamykał się w sześciokrotnym powiększeniu zbiorów bibliotecznych oraz utworzeniu wielu filii biblioteki w Łomży i regionie. Była założycielką wielu stowarzyszeń łomżyńskich funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Pomysłodawczyni budowy pomników Jakuba Wagi, Zygmunta Glogera i Bohdana Winiarskiego. Odznaczona m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 i 1971) i Złotym Krzyżem Zasługi (1962). W 1987 r. wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Łomży. W 2018 r. na budynku siedziby Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży odsłonięto pamiątkową tablicę jej poświęconą.

Helena Czernek zmarła 19 marca 1991 r. w Łomży, jako szanowana i ceniona działaczka społeczna. Na stałe weszła do panteonu zasłużonych ludzi ziemi łomżyńskiej.